Search processen

Det overordnede fælles mål for kunden og LTM Search er at finde den absolut bedste kandidat, der kan tiltrækkes til den pågældende stilling.

  • Konceptet tager udgangspunkt i at lokalisere de brancher og virksomheder, hvor de ideelle kandidater forventes at befinde sig.
  • Dernæst at skabe sikkerhed for at profilen på den ideelle kandidat udarbejdes i nært samarbejde med vore kunder.
  • Dette sikrer, at vi som konsulenter er fuldt fortrolige med de organisatoriske og menneskelige rammer, som kandidaten møder. Ligeledes at de forventninger, som kunden og kandidaten naturligvis vil have til hinanden, er fuldt beskrevet og gennemarbejdet i forbindelse med Search processen.